Terug naar overzicht

Ria van den Dungen nieuwe secretaris Raad van Bestuur

Tot secretaris van de Raad van Bestuur is benoemd Ria van den Dungen-Schröder (49).
Van den Dungen volgt Gabriëlle Weezenaar op die het secretariaat tijdelijk waarnam. Maar met de benoeming is de functie ook uitgebreid. Nieuw is dat de secretaris leiding gaat geven aan een strategische staf die momenteel wordt ingericht. De leden van de strategische staf, de ‘stafdirecteuren’, gaan de Raad van Bestuur op de verschillende beleidsterreinen adviseren. De secretaris is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming in de advisering.
De secretaris zal verder fungeren als verbindingsschakel tussen Raad van Bestuur en de organisatie. In de functieomschrijving heet het: ‘Enerzijds vertaalt hij/zij wat in de organisatie leeft naar de Raad van Bestuur en anderzijds communiceert hij/zij de plannen van de Raad van Bestuur naar de organisatie. De secretaris draagt zorg voor de naleving van gemaakte afspraken en de implementatie van genomen besluiten.’

De nieuwe functionaris heeft haar werkzaamheden aangevangen op 19 april. Van den Dungen is juriste en heeft ruim 20 jaar ervaring in de functie adviseur/interim secretaris van verschillende bestuurscolleges, onder meer in de zorgsector. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?