Terug naar overzicht

Saxion probeert vervolging te ontlopen

‘Te laat’, vinden de advocaten van Saxion Hogescholen en twee voormalige functionarissen de vervolging van hun cliënten wegens fraude met inschrijvingen. Vanmorgen diende de zaak voor de Zwolse rechtbank.
De verdeding vroeg de rechtbank het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Zij vindt dat het onderzoek ‘onevenredig lang’ heeft geduurd, zo meldt de regionale krant van de Veluwe en Overijssel, De Stentor. Op 2 mei laat de rechtbank weten of zij aan het bezwaar van de advocaten gehoor geeft.

Al in 2002 bracht de toenmalige minister Hermans de zaak aan bij het landelijk parket. In 2003 besloot het openbaar ministerie tot vervolging over te gaan. Eind 2005 volgde de dagvaarding tegen een oud-medewerker en een voormalig lid van het College van Bestuur. De laatste zat bij het uitbreken van de affaire in het bestuur van de HBO-raad, en stapte met twee anderen op.

De strafvervolging is ingezet omdat aan de Hogeschool IJselland in Deventer, rechtvoorganger van Saxion Hogescholen, in 2001 inschrijvingsformulieren van buitenlandse studenten zouden zijn vervalst.
Onthullingen over de gang van zaken in Deventer brachten indertijd de ‘hbo-fraude’ aan het rollen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?