Terug naar overzicht

Stagiair krijgt innovatieve taken

Hbo-stagiairs gaan een grotere rol spelen bij de vernieuwing van bedrijven en organisaties. Vooral tijdens hun afstudeerstage moeten ze zich concentreren op zaken als marktonderzoek, digitalisering van een bedrijf of de verbetering van het productieproces.
Dat hebben werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken met de HBO-raad. De ‘stagecode’ wordt waarschijnlijk in juni getekend, nadat de ledenvergadering van de HBO-raad over de notitie heeft gestemd.

De code onderscheidt drie soorten stages: de korte snuffelstage, de beroepsopleidende stage en de afstudeerstage. De snuffelstage duurt maximaal een paar weken. Studenten lopen mee in een bedrijf en vervullen hooguit enkele schaduwopdrachten. Een stagevergoeding krijgen ze niet: het gaat om een eenvoudige beroepsoriëntatie.
Tijdens de beroepsopleidende stage doen studenten uitgebreid praktijkervaring op. Toch is ook hier vastgelegd dat ze meer moeten meedenken over concrete ontwikkelingen in het bedrijf. Verder schrijft de code voor dat de beroepsstage weliswaar een bruikbaar wervingskanaal is voor talentvol personeel, maar dat bedrijven niet aan ‘groenpluk’ zullen doen: studenten moeten eerst hun opleiding afmaken.
De afstudeerstage is de meesterproef in de opleiding. Studenten moeten een directe bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf waar ze aan de slag gaan. Bedrijven die behoefte hebben aan dit soort stagiairs worden aangespoord om hun strategie hierop af te stemmen, zodat sneller resultaten worden geboekt.

Als het nieuwe streven extra begeleiding vergt, komt die voor rekening van de hogeschool. Volgens de werkgevers kwam het de laatste jaren te vaak voor dat bedrijven een rekening voor studentbegeleiding kregen gepresenteerd van de opleiding. Zo groeide ooit de ‘2500-guldenregeling’ van de HEAO van de voormalige Hogeschool Brabant uit tot een kwestie waar de landelijke media zich op stortten. Het presenteren van een rekening bij de bedrijven is er voortaan niet meer bij.
Voor ondernemers moet het bovendien fiscaal aantrekkelijk worden om stagiairs in dienst te nemen. Bij duale studenten is dat nu al het geval.

Studentenorganisatie ISO is blij met de code. Voorzitter Evelien van Roemburg: ‘De HBO-raad werkt mede dankzij voorzitter Terpstra met veel toewijding aan de verbetering van stageplaatsen en de code is daar een voortvloeisel van. Wij hebben het niveau en de plek van stages in het hoger onderwijs voortdurend op de agenda en daarom is de aanpak van het dossier bij de hogescholen in een stroomversnelling geraakt. Bij de universiteiten gebeurt er overigens nog altijd niets.’

In de code hebben de HBO-raad en de werkgeversverenigingen afgesproken dat ze ook op andere terreinen inniger gaan samenwerken. Het aantal stages van docenten moet omhoog en ondernemers zullen vaker gastcolleges verzorgen. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?