Terug naar overzicht

Studiedag over menselijke maat in hulpverlening

Hulpverleners hebben steeds meer moeite om er echt te zijn voor de mensen die hen het hardst nodig hebben. Daarom organiseert de werkgroep Beroep + Ethiek 26 april in de kunstacademie in Breda een studiedag over de menselijke maat in de organisatie.

Centraal tijdens de studiedag staat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Professionele hulpverleners ervaren steeds minder ruimte om betekenisvol contact te maken met hun cliënten. Niet alleen door protocollen en budget, ook professionalisering en marktwerking maken het moeilijker er te zijn voor mensen die de hulpverleners het hardst nodig hebben. Door de wet op de maatschappelijke ondersteuning, kunnen burgers die niet meekunnen in de maatschappij hulp aanvragen. Als hun aanvraag wordt goedgekeurd kunnen ze zorg inkopen bij een zorgleverancier.
Tijdens het ochtendprogramma geeft Professor G. Schols een inleiding over de visie achter de WMO, waarna Karien van Wezel ingaat op het belang ervan voor de gemeente Breda. Daarna zal E. van Eck vier toekomstscenario’s schetsen.
Na de lunch is er tijd voor een interactief middagprogramma, waarin de deelnemers in kleine groepen ingaan op de toekomstige opties voor de professional. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek.

De dag begint om 9.00 uur in het Atrium van kunstacademie St. Joost in Breda en is bestemd voor (toekomstige) hulpverleners en managers in zorg, welzijn, maatschappelijke opvang- en dienstverlening én de geestelijke gezondheidszorg. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?