Terug naar overzicht

Studievertraging wordt dure grap

Studenten die langer dan twee jaar studievertraging oplopen moeten vanaf 2010 tussen de acht- en vijftienduizend euro collegegeld betalen. Tenminste, als het aan de universiteiten ligt.
De Technische Universiteit Eindhoven wil 8150 euro per jaar gaan rekenen. Dat meldde de Volkskrant afgelopen zaterdag. Ook de Universiteit van Amsterdam heeft plannen in die richting en wijst op de collegegelden voor niet-bekostigde masters: die liggen tussen de negenduizend en vijftienduizend euro.

In het nieuwe leerrechtenstelsel dat staatssecretaris Rutte in 2007 wil invoeren, mogen studenten twee jaar studievertraging oplopen. Ze betalen dan gewoon het wettelijke collegegeld van 1500 euro per jaar. Daarna mogen de onderwijsinstellingen het collegegeld verhogen tot maximaal drieduizend euro.
Maar in 2010 kan die situatie veranderen. Het stelsel wordt dan geëvalueerd en het parlement zal vervolgens besluiten of de instellingen ‘marktconform’ collegegeld mogen vragen. Rutte stelde aanvankelijk voor om een maximum te handhaven, maar Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar (PvdA) vindt dat onnodig. ‘Als er een sociaal leenstelsel komt, waar iedereen toegang toe heeft, heb ik er geen bezwaar tegen om het collegegeld vrij te geven. Maar het is helemaal niet zeker dat er zo’n leenstelsel komt. De universiteiten lopen vooruit op een besluit dat pas in 2010 wordt genomen. Ik ben nog lang niet zover.’
‘We willen aan de langzame studenten hetzelfde bedrag vragen dat we studenten van buiten de Europese economische ruimte in rekening brengen’, zegt Peter van Dam, voorlichter TUe. ‘De feitelijke kostprijs is nog hoger, ergens tussen de twaalf- en dertienduizend euro. De 8150 euro staat in ons concept-instellingsplan. Daar moet de U-raad nog mee instemmen. Bovendien willen we dat de drie technische universiteiten allemaal hetzelfde bedrag in rekening brengen. Daar moeten we nog afspraken over maken, dus het collegegeld voor trage studenten kan uiteindelijk hoger of lager uitpakken.’

Volgens de studentenbond LSVb ligt de kostprijs veel lager dan de universiteiten zeggen. ‘In dat stadium van de opleiding volgt een student nauwelijks meer onderwijs. Hij schrijft voornamelijk aan zijn scriptie. De begeleiding en beoordeling daarvan kost geen negenduizend euro. Als deze bedragen echt doorgaan, kunnen studenten beter in het buitenland studeren.’
Evelien van Roemburg, voorzitter van het ISO, denkt dat veel studenten door het hoge collegegeld alsnog met hun studie zullen stoppen: ‘Vorig jaar vroegen we studenten in een enquête wat ze zouden doen als ze vijfduizend euro collegegeld moesten betalen. Eén op de vijf zou afhaken. Kun je nagaan wat er gebeurt als ze negenduizend euro moeten neertellen.’

Onder hogescholen speelt de discussie minder. ‘De groep waar het om gaat, is in het hbo erg klein’, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. Want als hbo-studenten niet afhaken, halen ze redelijk snel hun diploma. Er komen in ieder geval geen landelijke afspraken. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?