Terug naar overzicht

Terpstra wil hom of kuit over ‘bureaucratie’

Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad vindt het best als het ministerie gaat onderzoeken hoeveel geld de hogescholen aan bureaucratie besteden. ‘Als eerst maar eens duidelijk werd wat de staatssecretaris er precies onder verstaat.’

Terpstra ergert zich groen en geel aan staatssecretaris Rutte. In diens race om het lijsttrekkerschap van de VVD verkondigt hij steeds luider dat hij de bureaucratie in Nederland keihard te lijf wil, te beginnen met het hoger onderwijs. In het TV-programma Buitenhof zei hij dat de hogescholen de extra middelen die ze de afgelopen jaren ontvingen voor 99 procent aan bureaucratie besteedden en voor maar 1 procent aan onderwijs.
‘Een pleidooi tegen bureaucratie gaat er bij het publiek natuurlijk in als Gods Woord in een ouderling’, sneert Terpstra. ‘Want wie is er nu niet tegen bureaucratie? Wat ik kwalijk vind is dat Rutte op dit moment in de lucht laat hangen wat hij precies onder bureaucratie verstaat. Intussen wekt hij de suggestie dat alles in het hbo bureaucratie is wat niet voor het bord staat met een krijtje in de hand. Dat is natuurlijk onzinnig en dat weet men bij het ministerie ook wel. Kijk alleen al naar de ICT. Die is van grote betekenis voor een hogeschool, ook voor het primaire proces. Er wordt steeds meer op afstand en interactief geleerd via netwerken. Ik denk dus dat je de ICT en alle mensen die daarbij nodig zijn niet zomaar kunt afdoen als bureaucratie.’
Ook Ruttes reactie op het onderzoek dat adviesbureau Berenschot deed naar de bureaucratie in het hbo vond Terpstra weinig verheffend. ‘Hij gaat nog steeds op geen enkele manier in op de argumentatie van Berenschot, maar blijft wel roepen dat het allemaal flauwekul is. Dat kan ik ook als ik alle feiten negeer.’

Terpstra bekruipt het gevoel dat Rutte de bureaucratie voorlopig helemaal niet wil oplossen. ‘Hij gebruikt het probleem nu kennelijk liever om campagne mee te voeren dan dat hij een serieus gesprek met ons aangaat om het op te lossen.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?