Terug naar overzicht

Toelating buitenlandse stagiairs versoepeld

Het kabinet gaat de toelatingsregels voor buitenlandse stagiairs en wetenschappelijk onderzoekers verruimen. Een eerdere aanpassing bood onvoldoende soelaas, erkende minister Brinkhorst in de Tweede Kamer.

Een deel van de hoogopgeleide migranten hoeft sinds het najaar van 2004 nog maar langs één loket van de Immigratie- en naturalisatiedienst. Promovendi, postdoctoralen en universitaire docenten onder de dertig jaar profiteren daar al van. Hoewel ze gewoonlijk niet voldoen aan het looncriterium van de ‘kennismigrantenregeling’ (45.000 euro bruto), hoeven zij niet eerst een tewerkstellingvergunning bij het CWI (arbeidsbureau) aan te vragen.
Toegelaten buitenlandse studenten die in Nederland stage willen lopen moeten dat echter wel. Op aandrang van de Tweede Kamer en studentenbond ISO laat de regering deze eis nu vallen. Wel moeten stagiairs een verklaring kunnen laten zien die is ondertekend door hun universiteit of hogeschool en hun werkgever. De maatregel geldt vanaf 1 oktober.
Ook medisch specialisten in opleiding en technologisch ontwerpers in opleiding vallen straks onder de kennismigrantenregeling. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?