Terug naar overzicht

Toelating buitenlandse studenten vereenvoudigd

Het hoger onderwijs en de overheid hebben een gedragscode afgesproken voor de omgang met studenten van buiten de EU. Instellingen die de code onderschrijven mogen straks zelf garant staan voor hun verblijf.
Aan de soepele garantieregels zijn wel strikte voorwaarden gesteld. Zo zijn universiteiten en hogescholen verplicht om de Immigratie- en naturalisatiedienst in te schakelen wanneer niet-EU-studenten stoppen met het volgen van onderwijs.

Maar de afspraken in de gedragscode gaan niet alleen over verblijfsregels. In het document staat ook te lezen dat instellingen zich in het buitenland netjes moeten gedragen: de informatie die ze verstrekken is waarheidsgetrouw, de voorlichting maakt duidelijk in welke taal het onderwijs wordt gegeven en er worden alleen studenten geworven die aan de instroomeisen voldoen.

Binnen de HBO-raad is afgesproken dat de code in principe vanaf volgende maand in werking treedt. Instellingen die nog niet aan de afspraken voldoen, kunnen later instappen. De gedragscode wordt eind deze maand formeel ondertekend door onder meer de VSNU, de HBO-raad en de ministeries van OCW, Justitie en Buitenlandse Zaken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?