Terug naar overzicht

Veel Avans-studenten studeren verder

Steeds meer hbo-studenten beginnen na het behalen van hun bachelordiploma aan een universitaire masteropleiding. Van de studenten die in 2003 afzwaaiden met hun hbo-diploma, stroomden er ruim zevenduizend (12,5 procent) door naar een wo-masteropleiding. Avans-studenten doen het nog vaker
Dat blijkt uit het rapport ‘Het hbo ontcijferd 2006’. De toename van het aantal doorstromers is behoorlijk en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de invoering van het bachelor-masterstelsel. In 1995 ging nog maar 6,9 procent door naar de universiteit.

Vooral studenten met een economische of technische opleiding zijn ‘stapelaars’. Van de eerste groep stroomt 17,6 procent door, van de tweede 16,5 procent. Onder studenten met een lerarenopleiding (6,0 procent doorstroom) of een kunstopleiding (2,8 procent) is aanmerkelijk minder belangstelling voor een universitaire studie. De logische verklaring is dat zij een ruimere keuze uit bekostigde hbo-masteropleidingen hebben.
De Hanzehogeschool Groningen en de agrarische instelling Van Hall-Larenstein leveren de meeste hbo’ers aan de universiteiten. Van beide instellingen stroomt 16,8 procent van de bachelors door. Van de grotere instellingen zijn het vooral de afgestudeerden van Avans (14,9 procent) en de Haagse Hogeschool (14,9 procent) die naar de universiteit gaan.

Uit de laatste Nationale Studentenenquête bleek dat 31 procent van de hbo’ers overweegt een masteropleiding te volgen. Daarbij zijn ze vaak aangewezen op de universiteit, omdat de meeste hbo-masters niet door het ministerie van OCW worden bekostigd.

Overigens wijken de doorstroomcijfers van de HBO-raad flink af van de gegevens die de IB-Groep in februari verstrekte. Daaruit bleek dat in 1999 elfduizend afgestudeerde hbo’ers aan een universitaire studie begonnen. De HBO-raad houdt het voor dat jaar op ruim vijfduizend. Volgens Groningse cijfers gingen in 2004 negentienduizend afgestudeerde hbo’ers door naar het wo. Het rapport van de HBO-raad biedt de gegevens uit dat jaar niet.
Een verklaring voor het grote verschil zoekt de IB-Groep nog. Mogelijk heeft het met de definitie te maken: de HBO-raad verstaat onder de doorstromers het aantal studenten dat uiterlijk twee jaar na voltooiing van de bacheloropleiding aan een universitaire master begint. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?