Terug naar overzicht

Verkiezingen academieraden en dienstraden in juni

De medezeggenschapsraden van academies en diensteenheden worden in juni opnieuw verkozen. Op 6, 7 en 8 juni kan worden gestemd.
De verkiezingen worden georganiseerd door het Bureau Medezeggenschapszaken in Breda. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft uit zijn midden een verkiezingscommissie benoemd.
De raden tellen minimaal acht zetels. Studenten en medewerkers bezetten daarvan elk de helft.
Studenten en medewerkers kunnen zich persoonlijk kandidaat stellen bij Bureau Medezeggenschapszaken. (FG)

Inlichtingen: Bureau Medezeggenschapszaken, telefoon 076-5250604 (intern: 7604).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?