Terug naar overzicht

Webcams/foto’snieuwbouw

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?

Colofon

Punt is het onafhankelijke nieuws- en opinieplatform van Avans Hogeschool. De redactie bestaat uit professionele journalisten die dagelijks nieuws en verhalen, gerelateerd aan Avans Hogeschool, brengt. De missie van Punt is om aandacht te geven aan verhalen die urgent, opmerkelijk en bijzonder zijn voor studenten en medewerkers van de hogeschool.

De meeste artikelen schrijft Punt zelf. Daarnaast staan er ook berichten op de site van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Punt biedt een podium aan studenten en medewerkers voor opinievorming.

Punt werkt in journalistieke onafhankelijkheid, geborgd door een redactiestatuut en bijgestaan door een redactieraad. Het nieuwsplatform heeft een eigen website. Daarnaast is Punt te vinden op sociale media: Instagram, Facebook, Tiktok en LinkedIn. Een keer per jaar verschijnt er een themanummer op papier.