Terug naar overzicht

Weer geen instemming Avans-begroting

Evenals vorig jaar is de begroting van Avans Hogeschool gestrand in de medezeggenschapsraad. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) vindt, net als zijn voorganger de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, dat het budgetmodel en de daaruit afgeleide begroting onvoldoende houvast geeft.
Het budgetmodel moet, zoals woordvoerder Willem van den Kieboom van de commissie Financiële Zaken verwoordde, de systematiek aanleveren waardoor het verband tussen de werkelijkheid en de inkomsten en uitgaven helder wordt. Maar volgens de commissie voldoet het model niet aan die eis. ‘Omdat we niet instemmen met het budgetmodel, kunnen we ook niet instemmen met de begroting 2006, die een rechstreekse toepassing van dat model is’, aldus Van den Kieboom.

De kritiek luidt dat de toekenning van middelen per student en per academie niet goed is onderbouwd, dat de verwerking van inkomsten van de academies niet duidelijk is, dat de bezuiningen bij de ondersteunende diensten – vier jaar lang telkens vijf procent minder – geen rekening houden met verschillen in efficiëncy, dat normen voor de toekenning van geld voor de Raad van Bestuur en de stafdirectie ontbreken. De commissie ergert zich er ook over dat de ‘planning- en controlcyclus’ nog steeds niet goed verloopt. ‘In het voorjaar krijgen we een kaderbrief en maanden later volgt dan de begroting. Maar hoe het een uit het ander volgt is niet terug te vinden’, aldus de woordvoerder van de commissie. Ook wordt de Raad van Bestuur aangewreven de stukken te laat aan te leveren waardoor de medezeggenschapsraad niet tijdig een instemmingsbeslissing kan nemen.

‘Zo kan het niet langer’, verzuchtte Tonja Nijenhuis, die de problemen rond de begroting ook al in de vorige raadsperiode meemaakte. De rest van de raad viel haar bij. Unaniem onthield men zijn instemming aan de begroting en drong men aan op spoedig overleg met de Raad van Bestuur waarin deze serieus perspectief op verbetering biedt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?