Terug naar overzicht

Accreditatie Zeeuwse opleiding communicatie gestrand

De opleiding communicatie van de Hogeschool Zeeland komt nog niet in aanmerking voor accreditatie. Het visitatierapport was zo onduidelijk dat het werd afgekeurd. Het is de tiende keer dat dit gebeurt.
Accreditatieorganisatie NVAO maakte de afkeuring van het rapport deze week bekend. De Hogeschool Zeeland krijgt een jaar de tijd om de opleiding communicatie opnieuw te laten visiteren.
Het afgekeurde rapport is gemaakt door de ‘visiterende en beoordelende instantie’ NQA. Het stoelt op deskundigenonderzoek dat plaatsvond tijdens een ‘grondige heroriëntatie’ van de opleiding. En hoewel in het rapport is getracht dit weer te geven, krijgt de NVAO ‘geen duidelijk beeld van de feitelijke situatie’.
De deskundigen die de Zeeuwse communicatieopleiding onder de loep namen, plaatsten kanttekeningen bij het inhoudelijke niveau van de afgestudeerden en het beperkte gebruik van vakliteratuur. Bovendien betwijfelden ze of afgestudeerden wel in staat zijn om binnen vijf jaar een seniorfunctie te vervullen. Een heldere analyse die aan deze constateringen vooraf hoort te gaan, ontbrak volgens de NVAO in het rapport. Desondanks beoordeelde NQA de opleiding toch als ‘voldoende’.

Het is de derde keer dat een NQA-rapport wordt afgekeurd. Onlangs gebeurde dit met twee rapporten over de Inholland-opleidingen SPH en Personeel & Arbeid. Zelf keurde NQA de SPH-opleidingen van Avans en de Christelijke Hogeschool Nederland af. Die laatste werd in tweede instantie wel geaccrediteerd. Ook andere vbi’s – waaronder Hobéon – kregen afgekeurde visitatierapporten terug.

In een interview over het kwaliteitszorgsysteem van het Nederlandse hoger onderwijs zei NVAO-baas Karl Dittrich afgelopen winter nog dat vbi-organisaties niet te benijden zijn. ‘Ze zitten tussen hamer en aambeeld. Enerzijds willen de opleidingen die hen inhuren een zo gunstig mogelijke beoordeling, anderzijds houden wij elke conclusie die ze trekken uitvoerig tegen het licht. Maken ze fouten, dan lopen ze het risico te worden afgevoerd van de lijst van
zes vbi’s die volgens ons aan de eisen voldoen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?