Terug naar overzicht

Avans-studenten minder tevreden dan in 2004

Avans Hogeschool stemt zijn klanten minder tevreden dan in 2004. Uit het studententevredenheidsonderzoek (STO) 2006 blijkt dat de waardering over vrijwel de hele linie is afgenomen.
Op maar twee onderdelen – didactische kwaliteit docenten en parkeerfaciliteiten – doet Avans het beter dan twee jaar geleden. Op 86 enquêtevragen scoorde Avans een lager cijfer. Dat komt ook tot uiting in het algemene oordeel over Avans: in 2004 een 6,83, in 2006 een 6,37. Een verschil groter dan 0,3 wordt als significant beschouwd.
De enquête werd in april afgenomen. De respons – 18 procent – was aan de lage klant. Het onderzoeksteam van het Leer- en Innovatiecentrum heeft daarom aan het eind van de (verlengde) onderzoeksperiode een controleonderzoek gedaan in de vorm van een mondelinge mini-enquête onder 1450 studenten. Omdat er geen grote afwijkingen in de beantwoording van de controlevragen optraden, durft het team de resultaten van het tevredenheidsonderzoek betrouwbaar te noemen.

De traagheid waarmee studieresultaten aan studenten bekend worden gemaakt was ook volgens de geënquêteerden van 2004 al een zorgpunt. Inmiddels is de waardering met nog eens bijna vijf procent afgenomen.
Opvallend is de fors lagere waardering van studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design. Vooral het oordeel over Avans als geheel is hard: de hogeschool wordt gewaardeerd op 5,73. In 2004 was Avans bij de CMD-studenten nog goed voor 6,63. Vorig jaar kwamen de studenten van de opleiding in actie tegen de Raad van Bestuur nadat deze de numerus fixus had opgeheven. Maar ook de waardering voor de opleiding is minder geworden. In 2004 was die opmerkelijk hoog: 7,71, nu nog maar 7,12.
De Pabo zit in de lift. In 2004 waren de kwaliteitsproblemen groot, wat tot uiting kwam in een waardering van 5,92 voor de opleiding. Nu krijgt de Pabo een 6,35 van de studenten.
De scores van 2004 en 2006 voor Avans Hogeschool als geheel zijn op het intranet na te lezen. (FG)

(Bijgewerkt: 21 mei 2006, 12.00 uur)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?