Terug naar overzicht

Braindrain of niet?

Talentvolle beursstudenten die een buitenlandse vervolgopleiding hebben afgerond, blijven vaak langere tijd uit Nederland weg. De economische gevolgen van deze kennisexport zijn nog onduidelijk.
Dat staat te lezen in een rapport van het Centraal Planbureau, dat onderzoek deed naar de effecten van studeren in het buitenland. Het CPB heeft slechts een verkenning uitgevoerd, en niet gekeken naar de precieze effecten van het vertrek van getalenteerde studenten voor de kenniseconomie. Dit kan simpelweg als een schadelijke braindrain worden beschouwd, maar dan wordt vergeten dat Nederland dankzij de emigranten wel meer internationale contacten krijgt en dat de groep bij terugkeer bruikbare ervaring meeneemt.

Het CPB onderzocht, in opdracht van het ministerie van OCW, alleen studenten die tussen 1997 en 2004 een studiebeurs aanvroegen uit het Talentenprogramma van internationaliseringsbureau Nuffic. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?