Terug naar overzicht

CDA: compenseer bestuurswerk tussentijds

Studenten die zich ‘maatschappelijk verdienstelijk’ maken, moeten daarvoor meteen extra leerrechten kunnen krijgen en niet pas aan het eind van hun opleiding. Regeringspartij CDA wil dat staatssecretaris Rutte zijn leerrechtenplan op dit punt aanpast.

Voor bijzondere, briljante of maatschappelijk actieve studenten krijgen universiteiten en hogescholen in het leerrechtenstelsel een aparte spaarpot: het profileringsfonds. Daaruit worden extra leerrechten betaald, zodat studenten die bijvoorbeeld bereid zijn om een jaar lid te zijn van een medezeggenschapsraad niet op kosten worden gejaagd. Staatssecretaris Rutte wil dat er pas wordt uitgekeerd als studenten al hun standaardleerrechten en hun twee jaar uitlooptijd hebben verbruikt.
Het CDA vindt het echter veel beter om studenten tussentijds te compenseren voor hun inzet, zodat een student zeker weet dat hij leerrechten overhoudt. Daarnaast willen de christen-democraten precies weten aan welke voorwaarden een student moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het profileringsfonds. Rutte heeft in het verleden gezegd dat instellingen dat maar afzonderlijk moeten regelen met hun medezeggenschapsraden.

De leerrechten worden volgende week in de Tweede Kamer behandeld. Met een aantal aanpassingen staat een ruime meerderheid achter het plan van de staatssecretaris. Eerder lieten CDA en PvdA weten dat halfjaarlijkse leerrechten moeten worden omgezet in leerrechten voor een heel jaar studie. Ook moeten studenten wat deze partijen betreft zelf kunnen bepalen of ze hun uitlooprechten gebruiken in de bachelor- of de masterfase.

Overigens wil het CDA dat het instellingscollegegeld – het bedrag dat studenten betalen nadat ze door hun leerrechten en uitloopjaren heen zijn – niet voor drie maar voor vijf jaar wordt gemaximeerd op drieduizend euro en dat opheffing van dit plafond alleen mogelijk is na overleg met de Tweede Kamer. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?