Terug naar overzicht

Eén op zeven studenten geeft fraude toe

Eén op de zeven oud-studenten zegt te hebben gefraudeerd. Ze spiekten of leverden werk in dat door anderen is gedaan. En het komt zelfs voor dat studenten hun tentamen door iemand anders laten maken.

Dat staat te lezen in de Elsevier carrièrespecial die onlangs verscheen. In opdracht van het opinieblad enquêteerde onderzoeksbureau SEO achtduizend oud-studenten. Zij voltooiden hun opleiding in 2003/04. Studiefraude komt vooral voor onder hbo’ers: 56 procent van hen zegt wel eens fraude te hebben meegemaakt, tegen 42 procent van de universitaire studenten. 16 Procent van de ondervraagden geeft toe zelf te hebben gefraudeerd.

Uitgesplitst in groepen lijken vooral pedagogen, pabo-studenten, economieleraren in spe en studenten creatieve therapie de boel het vaakst te flessen. Tussen de dertig en veertig procent van deze groepen geeft toe zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan fraude. De ‘eerlijkste’ studenten volgen een opleiding accountancy of een rechtenopleiding. Minder dan tien procent van hen geeft toe te hebben gefraudeerd.

Volgens de ‘getuigen’ van fraude is het geheel of gedeeltelijk overschrijven van werkstukken het populairst: 83 procent van alle ondervraagden heeft er (indirect) mee te maken gehad. Spieken tijdens tentamens is ook algemeen: 69 procent van hen heeft ooit gezien of gehoord dat het gebeurde. Docenten pasten volgens 16 procent op verzoek een resultaat aan. In het hbo gebeurde dit bijna twee maal zo vaak als aan de universiteit. Van de ondervraagden was 7 procent er getuige van hoe studenten tentamens door een ander lieten uitvoeren. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?