Terug naar overzicht

‘Examencommissie hoeft niet altijd docent te horen’

Een examencommissie hoeft volgens Pabodocent Lammert Blokhuis niet altijd twee partijen te horen bij een conflict. Blokhuis is voorzitter van de examencommissie van de Pabo in Breda. Die kreeg van twee docenten de kritiek dat hen niks was gevraagd in een kwestie waar zij bij betrokken waren.

Het gaat om een hertentamen van een student. De examencommissie had besloten de student nog één kans te geven het tentamen voor de basismodule Nederlands te halen en de docenten medegedeeld dat ze daarvoor moesten zorgen. ‘Als een student alle tentamens heeft gehaald, maar één nog niet, dan kun je een beroep doen op het redelijkheidsbeginsel. Dat hebben wij in dit geval gedaan’, legt Blokhuis uit. Het enige wat de commissie doet is beoordelen of het redelijkheidsbeginsel van toepassing is. De docenten die het tentamen moeten afnemen, hoeft de commissie dan niet te horen, zegt de voorzitter.
De docenten hadden in een brief aan de academieraad gevraagd of de raad hierover een standpunt wil innemen. De brief werd gisteren in de vergadering besproken. De raad vindt dat de examencommissie haar procedures waarop beslissingen worden genomen duidelijker moet omschrijven, zodat betrokken partijen beter begrijpen hoe bepaalde beslissingen tot stand komen.
Academiedirecteur Jef Bückers deed het voorstel dat de examencommissie voorafgaand aan een beslissing bij de directie te rade gaat wat de gevolgen kunnen zijn voor de organisatie. Het herhaaldelijk moeten aanbieden van tentamens kost tijd. ‘De examencommissie heeft wettelijk bepaalde bevoegdheden. Daar kan ik niet aankomen. Maar ze zouden wel aan ons kunnen vragen hoe bepaalde maatregelen vallen’, meent de directeur.
Studentlid Ellen van der Meer merkte op dat ze dit geen goed idee vindt. ‘Een examencommissie moet onafhankelijk zijn.’ Ook Blokdijk vindt dat eventuele nadelige gevolgen voor de organisatie geen rol mogen spelen bij een beslissing van een examencommissie. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?