Terug naar overzicht

Examencommissie moet besluiten uitleggen aan studenten

Studenten hebben recht op een schriftelijke motivering van besluiten van de examencommissie. Dat heeft het College van Beroep besloten naar aanleiding van een beroepszaak die op 5 april plaatsvond.

Een student Fysiotherapie in Breda maakte er bezwaar tegen dat de examencommissie van zijn opleiding zonder opgaaf van reden zijn verzoek om vrijstellingen slechts gedeeltelijk goedkeurde.
De student had eerder zijn propedeuse Fysiotherapie gehaald bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Hij hoopte daardoor op z’n minst tot en met blok 7 geen theoretische examens te hoeven doen. De examencommissie oordeelde dat hij slechts voor blok 1 tot en met 6 vrijstellingen mocht krijgen.
De examencommissie zei in haar verweer dat zij geen uitleg over haar beslissing hoeft te geven, want ‘de OER legt geen motiveringsplicht op’. Volgens de rechter is dit onjuist. ‘Het is een algemeen rechtsbeginsel dat een besluit van een bestuursorgaan (en de examencommissie is een zodanig orgaan) moet worden gemotiveerd, zodat degene die daarbij belang heeft kan begrijpen op grond waarvan het bestuursorgaan tot zijn beslissing is gekomen, voor zichzelf kan bepalen of hij zich daarin kan vinden en zo niet om zijn bezwaren daartegen te kunnen concretiseren en in beroep te kunnen presenteren.’ Om onduidelijkheden te voorkomen moeten de verzoeken van de studenten aan de examencommissie, volgens de rechter ook altijd schriftelijk moeten gebeuren.
De examencommissie heeft haar besluit inmiddels aan de student beargumenteerd. De student heeft met de beslissing van de commissie ingestemd. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?