Terug naar overzicht

Financiële academie laat studenten online evalueren

Studenten van de Academie voor Financieel Management in Den Bosch hebben het derde blok via internet geëvalueerd. De respons was circa 80 procent.

Voorheen moesten studenten direct na de tentamens enquêtes invullen voor de verschillende vakken. Die werden niet altijd even serieus ingevuld, zegt Hans Gruijters, docent Bedrijfseconomie. Nu krijgen ze één enquete voor het hele blok, die ze ‘rustig thuis kunnen invullen.’
Om iedereen aan de enquête te herinneren, stuurde Gruijters in totaal drie mailtjes naar zijn studenten. Hij denkt dat de persoonlijke aandacht ervoor heeft gezorgd dat de respons hoog is, maar vooral dat de ‘studenten er serieus mee zijn omgegaan.’
‘Het is een grandioos succes’, zegt Gruijters enthousiast. ‘We hebben in de vragenlijst om positieve punten en verbeterpunten gevraagd. Daarop hebben we van de eerstejaars 282 geschreven antwoorden gekregen.’ De tweedejaars hadden nog 147 opmerkingen en de vierdejaars hadden er 55. Hij benadrukt dat het gaat om een mix van allerlei opmerkingen, die tijdens de blokevaluatie van het team worden besproken.

De enquête is ingevuld via www.formdesk.nl, een extern bureau. Gruijters is erg in zijn nopjes met deze provider en introduceerde de methode ook bij de Academie voor Marketing en Business Management in Breda. ‘Je kunt online zelf je vragenlijst samenstellen.’ Maar het allergrootste voordeel is de snelheid. ‘Binnen een dag heb je alle resultaten terug.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?