Terug naar overzicht

Geen aparte opleiding voor mbo-docenten

Als het aan minister Van der Hoeven ligt komt er geen speciale lerarenopleiding voor het (v)mbo. Tweedegraads docenten moeten in alle onderwijsvormen kunnen functioneren.
Ze volgt daarmee het advies van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs dat ze een onderzoek liet instellen. De fracties van CDA en PvdA hadden daarom gevraagd vanwege de specifieke problemen in het beroepsonderwijs en dan met name de hoge schooluitval.

Uit het onderzoek blijkt dat er weliswaar grote verschillen zijn tussen de populaties van het beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs, maar dat mbo-docenten niet over extra bekwaamheidseisen hoeven te beschikken.
Wel vindt de minister het goed dat lerarenopleidingen specialisaties aanbieden, gericht op een bepaalde inhoud of sector van het onderwijs. Daar kunnen ook zittende docenten hun specifieke vakkennis onderhouden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?