Terug naar overzicht

‘Hbo en universiteit moeten vaker samen optrekken’

Hogescholen en universiteiten zouden vaker samen moeten optrekken. Er zijn wel grote cultuurverschillen, maar ze moeten samen pal staan voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat zei KNAW-president Frits van Oostrom gisteren in zijn eerste jaarrede.
De Koninklijke Akademie van Wetenschappen is bijna tweehonderd jaar geleden opgericht om de kwaliteit van de wetenschap in Nederland te bevorderen. Alleen de beste wetenschappers mogen lid worden.

Hogescholen willen steeds vaker onderzoek doen. Wetenschappers moeten daar weinig van hebben. Van Oostrom kan dat begrijpen, maar strijdt wel tegen ‘heilloze polarisatie en contraproductieve territoriumdrift’. Hij pleit niet voor fusies tussen hogeschool en universiteit, ‘want er zijn wel degelijk aanzienlijke cultuurverschillen die achter de tekentafel makkelijk worden onderschat, totdat zij zich onherroepelijk wreken op de werkvloer en organisaties met de brokken zitten’. Maar instellingen moeten wel samenwerken als dat kan. Dat is ‘politiek-strategisch in elk geval vele malen effectiever dan met de ruggen naar elkaar toe staan’.

Van Oostrom wil dat jongeren leren ‘dat in nuances vaak de waarheid schuilt en dat krant noch internet noch onderzoek boven iedere twijfel verheven is’. Hij wil dat iedere student kritisch wordt: ‘Gevormd in een attitude, kort en goed, die ook kan leven met de vraagtekens – als heilzaam tegenwicht tegen de al te vette uitroeptekens, de kreten en gevaarlijke simplismen.’
Verder vreest de KNAW-president dat er voor de jongeren te veel keus aan opleidingen is. ‘Het tableau aan bachelors en masters in het Nederlandse hoger onderwijs lijkt steeds meer op de menukaart van een slechte chinees.’
‘En voor ik het vergeet’, sneert Van Oostrom, ‘ook de gemiddelde Nederlandse student zou wel wat harder mogen werken.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?