Terug naar overzicht

Herinvoering veertigurige werkweek ’te star’

Personeelsfracties uit medezeggenschapraden van hogescholen zijn uiterst kritisch over de in hun ogen rigide herinvoering van de veertigurige werkweek in het hbo. Hun landelijke overleg pleit voor meer maatwerk.
De medezeggenschapsraden komen terug op afspraken die de hogescholen en vakbonden al in 2005 hebben gemaakt. Het oude regime – waarbij werkweken van 36 uur golden en hogeschoolmedewerkers voor extra vrije dagen konden sparen – werd op aandringen van de HBO-raad in de lopende cao overboord gezet.

Dat de invoering van het nieuwe rooster voor problemen zorgt, bleek vorige maand bijvoorbeeld uit een publicatie in de krant van de Hogeschool Windesheim. Als het personeel daar vanaf 1 augustus niet langer vier werkdagen van negen uur mag draaien, zal het meer geld kwijt zijn aan onder meer kinderopvang en reizen. Ook de flexibele inzet van ondersteunend personeel zal in de nieuwe situatie moeilijker worden, terwijl de aanpassing van de werktijden primair bedoeld was voor (overbelaste) docenten.
Arie Rinzema, voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van Fontys Hogescholen en van het landelijk overleg van medezeggenschapsraden, maakt de vakbonden harde verwijten. ‘Ze hebben hier eigenlijk een steek laten vallen bij de onderhandelingen. De oude, soepele regeling is veel te snel afgedankt. Bovendien hebben ze niet kunnen voorkomen dat de hogescholen onderling hebben afgesproken de veertigurige werkweek zo strak mogelijk in te voeren. Alleen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vormt daarop een uitzondering en ook bij Fontys hoor je dat sommige afdelingsdirecteuren er van af willen wijken. Dat lijkt me heel verstandig. Als het werk maar wordt gedaan, is er niks aan de hand.’
Onderhandelaar Arno Lammeretz van Abvakabo-FNV bezweert dat de vakbonden ‘niet van harte akkoord zijn gegaan’ met de veertigurige werkweek. Dat gebeurde op nadrukkelijk verzoek van de werkgevers. ‘Maar we hadden niet verwacht dat de hogescholen zo rigide met de invoering om zouden gaan. Er is in de overeenkomst wel degelijk ruimte gelaten voor individuele regelingen.’

Collegevoorzitter Marcel Wintels van de HAN benut deze speelruimte meer dan menige collega. Het uitgangspunt van een veertigurige werkweek vindt hij prima. ‘Een systeem waarbij mensen 26 weken van het jaar keihard werken om vervolgens 26 weken vrij te kunnen zijn, is niet gezond. Maar als leidinggevende en medewerker het er over eens zijn dat het werk even goed of beter gedaan kan worden in weken van 42 of 36 uur, dan staan wij dat verzoek toe.’

‘Collega-bestuurders en vakbonden hebben daar veel kritiek op’, zegt Wintels. ‘De eersten omdat we zouden afwijken van het nieuwe systeem, de tweeden vanwege het feit dat we niet onmiddellijk met de overgang naar de veertigurige werkweek zijn begonnen. Maar wij vinden dat onze toepassing past binnen de nieuwe regels. We benutten de ruimte die er volgens ons is. We houden daarom vast aan onze eigen keuze: we voeren gefaseerd in, en gaan elkaar niet voor de gek houden. Want als ik zeg dat iedereen zich hier zonder uitzondering aan de nieuwe urenregeling moet houden, dan gebeurt het in de dagelijkse praktijk toch niet. Wij hechten meer belang aan de geleverde prestaties.’

Dat de medezeggenschapsraden blijven morren is voor Abvakabo-FNV aanleiding om de werktijden hoog op de agenda te zetten voor de volgende cao-onderhandelingen. De bond heeft alle tijd om zijn strategie te bepalen: de huidige hbo-cao is nog ruim een jaar van kracht. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?