Terug naar overzicht

Hulp bij afstuderen en scriptie schrijven

Afstuderen en een scriptie schrijven zijn vaak de laatste struikelblokken in een studie. Hoe pak je dat aan? Avansdocent Jef Mertens heeft een boek geschreven over afstuderen in het competentiegericht onderwijs.

In het boek wordt stapsgewijs beschreven hoe je projectmatig een praktijkonderzoek opzet en uitvoert en hoe je een scriptie schrijft. Hoe kom je aan een afstudeeronderwerp?, hoe maak je een onderzoeksplan? en hoe verwerk je onderzoeksgegevens?, zijn vragen die aan bod komen.
Het boek is volgens de uitgever voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten van verschillende soorten opleidingen, van bedrijfskundige tot technische opleidingen, geschikt.
Het boek ‘Praktijkonderzoek voor bachelors, een leidraad voor (af)studeren in het competentiegerichte hbo’ wordt uitgegeven bij Coutinho. Het kost 17 euro en is verkrijgbaar vanaf juni 2006.
Mertens is docent bij de Academie voor ICT en Media in Breda. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?