Terug naar overzicht

‘Instemmingsrecht op functiewaardering’

Personeelsfracties uit medezeggenschapraden van hogescholen zijn uiterst kritisch over het nieuwe functiewaarderingssysteem in het hbo. Ze claimen alsnog het recht op instemming.
Dat meldt het ‘Landelijk Overleg CMR van hogescholen’ naar aanleiding van een recente bijeenkomst. De raden vinden dat te veel docenten in lagere functieschalen terechtkomen en dat ze – zeker in vergelijking met het management – te laag worden gewaardeerd. Dat zou ten koste gaan van het onderwijs.
Volgens voorzitter Arie Rinzema van het landelijke cmr-overleg gedragen individuele hogescholen zich niet naar hun ambitie. ‘Voor mensen die nu in schaal worden teruggezet, heeft het nieuwe systeem geen financiële gevolgen. Maar de jonge collega’s die we er straks bij krijgen moeten tegen minder salaris hetzelfde werk doen. Dat lijkt me bepaald niet motiverend.’

Het is niet de eerste keer dat het nieuwe functiewaarderingssysteem ter discussie staat. Eind maart werd staatssecretaris Rutte door D66 naar de Tweede Kamer geroepen om er tekst en uitleg over te geven. Die liet toen weten dat hij er op toeziet dat ook docenten die ‘alleen’ lesgeven goede carrièrekansen houden, maar voegde er aan toe dat hij niet kan ingrijpen in de afspraken van de sociale partners.
Vakbondsonderhandelaar Arno Lammeretz (Abvakabo-FNV) houdt vol dat er met het systeem op zich niets mis is. ‘Alleen hebben de hogescholen wel erg veel mensen lager ingeschaald. Dat is niet terecht en daar moeten medezeggenschapsraden ook zeer alert op zijn.’

De medezeggenschapsraden claimen bij elke hogeschool instemmingsrecht op de nieuwe functiewaardering. Rinzema: ‘De landelijke commissie van beroep heeft in een zaak over Saxion hogescholen bepaald dat de medezeggenschapsraad die mogelijkheid heeft. Andere hogescholen ontkennen nog steeds dat hun raden dat recht hebben.’
Hogescholen hoeven niet bang te zijn dat de hele functiewaardering wordt afgeblazen als de raden hun zin krijgen. ‘Daar zijn we niet op uit. Maar het moet volgens ons op een aantal punten wel anders.’ Het overleg streeft er naar om in de toekomst bij de vakbonden en de HBO-raad aan te kunnen schuiven als het om dit soort zaken gaat. ‘We moeten niet vergeten dat ongeveer dertig procent van het hogeschoolpersoneel lid is van een vakbond. Nu zijn vakbonden niet onze vanzelfsprekende tegenstander, maar bij veel onderwerpen hebben ook andere partijen het recht om mee te praten.’

Aan Avans Hogeschool wordt het instemmingsrecht op de functieordening overigens wel erkend. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft onlangs instemming gegeven op het nieuwe systeem met uitzondering van de docentfuncties. Daar zit de voornaamste pijn. Vooral de toepassing van eindschaal 10 voor sommige docentfuncties ontmoet veel kritiek: die inschaling vinden velen onder de maat. Over de docentfuncties gaat de Raad van Bestuur opnieuw met de medezeggenschapsraad in gesprek. (TdO/HOP, FG)

(Bijgewerkt 24 mei, 11.50 uur.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?