Terug naar overzicht

Jan-Willem Bakker adjunct bij Sociale Studies Breda

Tot adjunct-directeur van de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) is Jan-Willem Bakker benoemd. Dat heeft Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, bekend gemaakt.
De benoeming is een nadere invulling van het besluit van vorige maand om de Academie voor Sociale Studies te splitsen in een Bredase en een Bossche academie. Ine van Zon respectievelijk Cees van Dongen werden toen als academiedirecteuren benoemd.
Bakker is bedrijfseconoom en was tot nu toe adjunct-directeur aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda. Een toetsingsgroep bestaande uit medewerkers van de Bredase academie had zich positief over zijn kandidatuur uitgelaten.

Van Kalmthout heeft tevens aangekondigd dat de beide academies voor Sociale Studies zich verder afzonderlijk zullen ontwikkelen. Wel komt er een gemeenschappelijke curriculumcommissie. Daarin zullen naast de twee directeuren enkele medewerkers en een medewerker van het LIC zitting hebben.

Inmiddels heeft de Netherlands Quality Agency (NQA) zich in een algemene audit op de situatie bij de beide academies georiënteerd. Avans Hogeschool werd vertegenwoordigd door de beide directeuren, de voormalige directeur Paul Appel en Frans van Kalmthout. Bij die gelegenheid is de NQA geïnformeerd over de veranderingen bij Sociale Studies. ‘De eerste indruk die wij van deze generieke audit hebben is dat de NQA een positief beeld heeft gekregen van de hogeschool en van de beide Academies’, schrijft Van Kalmthout. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?