Terug naar overzicht

Kabinet negeerde CPB-advies innovatieprojecten

Een groot deel van de vernieuwingsgelden die het kabinet eind maart verdeelde, kwam terecht bij innovatieprojecten die het Centraal Planbureau eerder afkeurde.

Deze week werd bekend hoe het CPB dit voorjaar 24 projectvoorstellen beoordeelde die aanspraak maakten op de 141 miljoen euro die het kabinet wilde investeren in de kenniseconomie. Van de tien uitverkoren projecten blijkt het CPB er vijf te hebben afgekeurd. Daarbij speelde een rol dat de indieners maar weinig tijd hadden om een goed voorstel in elkaar te zetten. Daarnaast denkt het CPB dat de plannen beter waren geweest als de regering een grotere eigen investering van de indieners had geëist.
Bij de toetsing van de projecten ging het CPB na of de samenleving er wat mee opschoot en of overheidssteun wel echt noodzakelijk was. Zo had het met tien miljoen euro gesteunde instituut voor de game-industrie volgens het bureau geen overheidssteun nodig, omdat de markt in die sector zichzelf prima redt zonder staatsinmenging. Die zou zelfs verstorend kunnen werken.
Ook het project Innosport – dat nieuwe topsportproducten ontwikkelt – kreeg ondanks een negatief CPB-advies vijftien miljoen euro van het kabinet. Investeren in het Wageningen centre for food and science vond het CPB prematuur, maar het kabinet had er 33 miljoen euro voor over.
Projecten waarvan het CPB in maart nog geen definitief oordeel kon vellen, kregen ook geld. Bijvoorbeeld het technologische topinstituut groene genetica, dat twintig miljoen euro subsidie kreeg. Over zes plannen adviseerde het CPB (deels) positief. Alleen het goedgekeurde project over ‘digitalisering van werk en inkomen’ kreeg geen geld van het kabinet.

De PvdA eist opheldering van het kabinet. De grootste oppositiepartij wil weten waarom het CPB zo weinig tijd had voor de analyse dat het zelf spreekt van een quick scan. Ook vraagt de partij zich af waarom voorstellen die door het CPB werden afgekeurd toch geld kregen van het kabinet. ‘Je kunt nu moeilijk gaan roepen dat die projecten dit geld moeten teruggeven. Men heeft naar eer en geweten gehandeld’, meent kamerlid Jacques Tichelaar. ‘Maar of deze kwestie van behoorlijk bestuur getuigt, is de vraag.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?