Terug naar overzicht

‘Laat vergoeding EU-studenten intact’

De PvdA wil niet dat Europese studenten hun tegemoetkoming in de Nederlandse collegegeldkosten kwijtraken. Staatssecretaris Rutte is gevoelig voor de argumenten en stuurt aan op een overgangsregeling.
De zogenoemde Raulinvergoeding is bedoeld om de mobiliteit van studenten binnen de EU te bevorderen. In Nederland kunnen Europese studenten er het leeuwendeel van hun collegegeld mee betalen. In de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte is geen ruimte meer voor de vergoeding. Wel kunnen Europese studenten straks een beroep doen op het collegegeldkrediet en voor verdere studiefinanciering zijn ze aangewezen op de vrijgevigheid van het land van herkomst.

PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar vreest dat Nederland er niet aantrekkelijker op wordt voor Europese studenten. ‘We zijn al niet heel erg populair in het buitenland. Als studenten nu ook nog eens geld moeten lenen om hier te kunnen studeren, wordt het risico dat ze voor een ander land kiezen wel heel erg groot. Dat kan ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het hoger onderwijs. Want we praten over ruim twaalfduizend studenten.’

Staatssecretaris Rutte is niet van plan om het collegegeldkrediet voor buitenlandse studenten zonder meer te laten varen. Wel liet hij de Kamer weten dat hij de motie van Tichelaar sympathiek vindt. ‘Ik kan me voorstellen dat er een overgangsregeling komt met een bescheiden vergoeding. Maar het gaat dan bij lange na niet om het volledige collegegeld.’
Vooral de universiteiten uit de grensstreken maken bezwaar tegen de afschaffing van de Raulinvergoeding. Overigens zou dit laatste geen gevolgen hebben voor de financiële positie van hun huidige EU-studenten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?