Terug naar overzicht

Lector Ria Wijnen komt om in het werk

De opdrachten, uitnodigingen en vragen blijven binnenstromen bij Ria Wijnen, lector Gerontologie aan Avans Hogeschool. Het lectoraat heeft niet voldoende mensen om het werk aan te kunnen. Dat zegt ze in een interview op de website van het lectorenplatform.
‘Het is vaak moeilijk plannen’, zegt Wijnen. ‘De docenten ervaren veel druk vanuit de onderwijshoek. De roosters moeten altijd kloppen, ook bij ziekte en verlof. Er wil dan nog wel eens aan de kenniskringleden getrokken worden om toch les te komen geven. Maar maandag is de dag voor het lectoraat, dat is heilig, dan vinden alle cursussen en vergaderingen plaats.’

De lector gerontologie gaat in het interview onder meer in op de in haar ogen negatieve berichtgeving rond vergrijzing. Dat ouderen vaak ziek zouden zijn is volgens haar een mythe. ‘Het verhaal van oud, dus ziek, wordt er zo ingehamerd dat je moet uitkijken dat het geen selffulfilling prophecy wordt.’ Wijnen rekent erop dat de aankomende generatie 65-plussers extra gezond zal zijn door de optimistische levensvisie. Volgens Amerikaans onderzoek houdt een positieve levensinstelling veel ziekte en gebrek buiten de deur. (FG)

Lees het volledige interview op de lectorensite.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?