Terug naar overzicht

Leren rekenen met GO of Carcasonne

Spelletjes doen is goed om het rekenkundig vermogen te ontwikkelen, weten ze bij de Pabo in Breda. Eerstejaarsstudenten mogen daarom op 24 mei een ochtend lang GO, Carcasonne, Chinees schaken en andere spelletjes spelen, als inspiratie om zelf rekenkundige spellen te ontwikkelen.

De spellenochtend past in het nieuwe onderwijsonderdeel voor eerstejaars met de titel ‘rekenen is een spel’. De studenten gaan onder meer onderzoeken welke rekenproblemen er op basisscholen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.
Volgens begeleidend docent Mart van Gool is het huidige rekenonderwijs op basisscholen niet meer toegespitst op de leerlingen van nu. Het richt zich te veel op het resultaat – kinderen moeten ‘rijtjes’ uit hun hoofd leren – en te weinig op het proces en strategie.
’s Middags is er een lezing van iemand die komt vertellen over de Chinese cultuur. Want daar kunnen kinderen veel beter rekenen en dat zou onder meer komen door hun manier van denken die beter ontwikkeld is doordat kinderen in China veel spelletjes doen, aldus Van Gool. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?