Terug naar overzicht

‘Majors aantrekkelijker voor potentiële studenten’

Weg- en Waterbouwkunde, Stedebouwkunde, Vastgoedkunde en Bouwmanagement. Met deze majors wil de Academie voor Bouw en Management in Tilburg zich voortaan profileren. Bouwkunde blijft onder dezelfde naam voortbestaan.

De oude benamingen Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde blijken niet genoeg studenten te trekken. Door te focussen op de majors, hoopt de directie dat de aantrekkingskracht van de opleidingen groter wordt. Directeur Peter Hollants verwijst naar de Hogeschool van Amsterdam: ‘Deze profileert zich op vastgoed en dat loopt goed.’ De opleidingsnamen blijven overigens in de folders vermeld staan, na die van de majors, omdat deze geregistreerd staan.
De major vastgoedkunde wordt bovendien gemeld in de folders van de economische opleidingen. Dit om twijfelaars eventueel over de streep te trekken. Directeur Peter Hollants benadrukt dat de toelatingseisen hetzelfde blijven, potentiële studenten moeten techniek als profiel hebben.

Het gevolg van deze keuze is dat de propedeuse in meer of mindere mate moet worden aangepast, zei de directeur tijdens de vergadering van de academieraad. ‘De student moet in het eerste jaar wel een beeld krijgen van bijvoorbeeld stedebouw of vastgoed.’
De academieraad stemde in met de nieuwe benamingen, met de kanttekening dat Stedebouwkunde een geregistreerde naam is. ‘Je kunt iemand niet opleiden tot stedebouwkundige op hbo-niveau omdat dat een geregistreerde naam is.’
Ook sprak de raad haar zorg uit over de helderheid van de uitstroomprofielen. ‘Er zijn nu drie namen voor dezelfde opleiding en dat is niet handig.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?