Terug naar overzicht

Meer studiekeuze-informatie online

Er komt meer informatie beschikbaar over de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs. Dat zijn universiteiten, hogescholen en studentenbonden deze week overeengekomen. Staatssecretaris Rutte vindt wettelijke dwang nu niet meer nodig.

De overheid wil dat scholieren een afgewogen beslissing kunnen nemen over hun vervolgopleiding. Daartoe moet voldoende informatie openbaar en inzichtelijk zijn: bijvoorbeeld hoeveel docenten een opleiding heeft, hoe tevreden de studenten zijn, hoe snel ze klaar zijn, hoeveel kans ze hebben op een goede baan.
Niet iedere instelling staat te popelen om die informatie prijs te geven. De onderhandelingen hebben anderhalf jaar geduurd. Rutte dreigde met wettelijke maatregelen, maar de partijen zijn er te elfder ure uitgekomen. Zelfs de hoeveelheid begeleiding per student is geen taboe meer.

Nu al kunnen scholieren op de website www.studiekeuze123.nl studies vergelijken op grond van studentenoordelen, rendementscijfers, landelijke arbeidsmarktgegevens en andere criteria. Die informatie komt uit de SKI-database van het expertisecentrum Choice, dat ook de Keuzegids Hoger Onderwijs maakt. De partijen hebben afgesproken meer informatie uit de database op de website te zetten en bovendien nieuwe data toe te voegen, zoals de talenkennis van docenten en de oordelen van werkgevers over opleidingen.
Een panel van deskundigen zal de kwaliteit van de website bewaken. Verder komt er een ‘bestuurlijk samenwerkingsverband’ van de HBO-raad, universiteitenvereniging VSNU, de Paepon (vereniging van erkende particuliere onderwijsinstellingen) en de studentenbonden, waarin de plannen nader worden uitgewerkt.
Binnen enkele jaren zou ten minste de helft van de aankomende studenten de website moeten gebruiken om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Bovendien zoeken de partijen samenwerking met aanbieders van studiekeuze-informatie in het buitenland om de gegevens van Nederlandse instellingen mee te kunnen vergelijken. Het Duitse CHE-model wordt daarbij genoemd.

Evelien van Roemburg, voorzitter van studentenbond ISO, is blij met het akkoord. ‘Het heeft lang geduurd, maar het is gelukt. Het onderlinge vertrouwen is nog niet erg groot. We hopen dat er over drie maanden inderdaad wordt gedaan wat we nu hebben afgesproken.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?