Terug naar overzicht

‘Noodrem’ haaks op eigen verantwoordelijkheid

Als bestuurders van hogescholen en universiteiten er een potje van maken, wil het ministerie van onderwijs het roer straks van hen over kunnen nemen. Dit idee van een ‘noodrem’ in de nieuwe hoger-onderwijswet valt niet in goede aarde.

VSNU-voorzitter Ed d’Hondt denkt dat staatssecretaris Rutte onvoldoende heeft nagedacht over de gevolgen van zo’n ministeriële ‘aanwijzing’. ‘Als hij de instellingen meer eigen verantwoordelijkheid zegt te gunnen, dan kan hij niet met dit instrument aankomen. Ook niet als hij in de nieuwe wet zet dat het een uiterste noodgreep betreft. Want wie bepaalt wanneer de nood hoog genoeg is? Dat is altijd het ministerie van onderwijs. Feitelijk wordt met het idee van de aanwijzing gezegd dat bestuurders vaak dom zijn en te veel hun eigen gang gaan. Maar zo werkt het allang niet meer. We moeten toch aan de maatschappij verantwoording afleggen, aan de medezeggenschapsraden en de raden van toezicht? En we hebben nu toch ook een accreditatiesysteem waaruit vanzelf blijkt wanneer er iets niet goed gaat in het onderwijs?’

Volgens Evelien van Roemburg, voorzitter van studentenbond (ISO) hinkt de conceptwet te veel op twee gedachten: ‘Het basisprincipe van high trust voor het hoger onderwijs is natuurlijk prachtig. Maar daar staat tegenover dat instellingen te maken hebben met de onderwijsinspectie, met de NVAO en nu ook nog met de mogelijkheid van een ministeriële aanwijzing. Ik kan me voorstellen dat niet iedere universiteitsbestuurder daar blij mee is.’

Ook hoger-onderwijsadviseur Peter Kwikkers – schrijver van onder meer het boek ‘Evenwicht zonder sturing’ en verbonden aan Triasnet Consultants – vindt de aanwijzing een overbodig instrument. ‘We hebben genoeg mogelijkheden om iets aan een slecht functionerende opleiding te doen. Accreditatieregels, raden van toezicht, medezeggenschapsraden, de onderwijsinspectie en allerlei andere controle-instrumenten zijn er niet voor niets. Het enige gevolg is dat het ministerie straks bij ieder probleempje vanuit de Tweede Kamer het verzoek om een aanwijzing krijgt. Terwijl het college van bestuur gewoon verantwoordelijk moet kunnen zijn.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?