Terug naar overzicht

OM niet ontvankelijk in fraudezaak Saxion

De Zwolse rechtbank heeft een streep gezet onder het proces tegen Saxion Hogescholen. De instelling, die in het kader van de ‘hbo-fraude’ werd vervolgd wegens valsheid in geschrifte, moest te lang wachten op vervolging.
Tegen de hogeschool werd al in 2002 aangifte gedaan, maar het openbaar ministerie wachtte tot januari 2006 met de feitelijke dagvaarding. De advocaat van Saxion betoogde dan ook met succes dat de ‘redelijke termijn’ voor vervolging ruimschoots was overschreden, en het OM werd niet ontvankelijk verklaard.

De bekostigingsfraude in vooral het hbo kwam in november 2001 aan het licht, toen een oud-directeur van de commerciële tak van Saxion IJsselland (Deventer) aan de bel trok bij de pers. Volgens de klokkenluider maakte Saxion zich – net als de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Brabant (thans Avans), de Hogeschool Alkmaar (inmiddels Inholland), de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht – schuldig aan de inschrijving van studenten die er geen opleiding volgden. Vele onderzoeken volgden, totdat een commissie onder leiding van oud-politicus Gert Schutte in 2005 tot de conclusie kwam dat er voor ongeveer 96 miljoen euro aan onterechte onderwijsbekostiging was uitgekeerd. Saxion zou daarbij 1,7 miljoen euro te veel hebben ontvangen. Terugvorderingen van het ministerie van OCW staan overigens los van de nu geseponeerde strafzaak. Ook daarover lopen diverse procedures. (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?