Terug naar overzicht

Op de pabo’s kun je rekenen

De Nederlandse pabo-opleidingen leggen hun eerstejaars komend studiejaar allemaal dezelfde rekentoets voor. Dat hebben zij vorige week afgesproken. Nu is de minister aan zet, vinden zij.
‘De rekentoets zal dus bij pabo A niet makkelijker zijn dan bij pabo B’, zegt Karel Aardse, bestuurder van de Marnix Academie en voorzitter van het landelijke pabo-overleg. De studenten maken de sommen in het begin van het eerste studiejaar. Wie de toets niet haalt, wordt bijgespijkerd en moet hem aan het eind van het eerste jaar opnieuw maken. Wie wederom zakt, moet vertrekken.
Er zal ook een landelijke taaltoets komen, maar Aardse verwacht dat die een studiejaar later van start zal gaan. ‘Taal is complexer. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om spelling, maar ook om spreekvaardigheid.’

De hogescholen wachten intussen gespannen af wat de minister wil doen om de rekenvaardigheid op de middelbare school te verbeteren. Zij komt volgens haar woordvoerder rond 1 juni met een voorstel.
De hogescholen en minister Van der Hoeven botsten eerder dit jaar toen de minister het vak wiskunde uit het havo-profiel cultuur & maatschappij schrapte. Van der Hoeven hield toen voet bij stuk, want wiskundeonderwijs was in haar ogen geen garantie voor rekenvaardigheid.

De discussie over de bagage van leraren in het basisonderwijs houdt de gemoederen al jaren bezig, maar is ontvlamd toen bleek dat meer dan de helft van de onderwijzers in spe bij aanvang van hun studie slechter kon rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep acht. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?