Terug naar overzicht

PvdA blijft hameren op sociaal leenstelsel

PvdA-leider Wouter Bos heeft nogmaals gepleit voor afschaffing van de bestaande studiefinanciering. De partij vindt een verplicht leenstelsel een veel rechtvaardiger optie.
‘De slager op de hoek betaalt nu mee aan de opleiding van een advocaat’, zei Wouter Bos afgelopen vrijdag in een toespraak. ‘Dat lijkt me de omgekeerde wereld.’ De PvdA-leider vindt dat een typisch voorbeeld van ‘perverse solidariteit’: ‘Er stroomt in Nederland te veel geld van arm naar rijk in plaats van andersom.’ Als ander voorbeeld noemt Bos de hypotheekrenteaftrek.

Het pleidooi om de studiefinanciering in haar huidige vorm af te schaffen is niet nieuw. De PvdA pleit al jaren voor een sociaal leenstelsel. Daarin is geen plaats meer voor de basisbeurs waaraan ook burgers meebetalen die er zelf niet rechtstreeks van profiteren. In plaats daarvan wil de PvdA dat alle studenten verplicht een bedrag lenen dat de kosten van de opleiding dekt en een tegemoetkoming in het levensonderhoud biedt. De lening wordt later afgelost. Wie niet genoeg verdient, hoeft niet te betalen.

De kans dat het door de PvdA gedroomde leenmodel op korte termijn wordt ingevoerd is klein. VVD en CDA voelen weinig voor een verplichte studieschuld. Toch blijft het plan hoog op het verlanglijstje van de PvdA, zo verzekert kamerlid Jacques Tichelaar. ‘Alleen krijgen we het er vanuit de oppositie niet door.’
De kans dat het in een volgend kabinet gaat lukken is groot, denkt Tichelaar. In de conceptwet van staatssecretaris Rutte is al wel een collegegeldkrediet opgenomen, en studenten kunnen hun studieschuld over een langere termijn aflossen: in 25 in plaats van de huidige vijftien jaar. ‘Ik zie de huidige plannen dan ook als een mooie opstap naar ons sociale leenstelsel. Ik ga de staatssecretaris alleen wel vragen of de limiet van het collegegeldkrediet omhoog kan naar vijftienduizend euro. Want als je om je heen kijkt in het hoger onderwijs, dan zie je dat het nu voorgestelde plafond van 7500 euro niet toereikend is.’

Studentenbond LSVb is overigens tegen het PvdA-plan. De club is bang dat een verplicht leenstelsel dat iedereen tot een lening verplicht veel potentiële studenten afschrikt. Vooral scholieren uit de lagere sociale klassen en allochtonen zouden snel afhaken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?