Terug naar overzicht

Soepeler regels voor kennismigranten

Studenten uit landen van buiten de EU die na hun opleiding werk vinden, kunnen hun verblijf straks eenvoudig verlengen. Ook de toelatingsregels voor hoogopgeleide immigranten die niet in loondienst zijn, worden verruimd.

Het kabinet presenteerde afgelopen vrijdag plannen waarmee het tegemoet wil komen aan de toenemende vraag naar kenniswerkers. Voor hoogopgeleiden van buiten de EU die in loondienst komen werken gold al een versnelde toelatingsprocedure. Voor hoogopgeleide zelfstandigen gaat nu een vergelijkbare ‘sneltoets’ gelden.
Hoe die toets er precies gaat uitzien, moet nog blijken. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken laat hiervoor een ‘puntensysteem’ ontwikkelen, waarmee een ondernemer uit het buitenland op waarde kan worden geschat. Anders dan kenniswerkers in loondienst krijgen de ‘kennisondernemers’ in beginsel een verblijfsvergunning voor twee jaar in plaats van voor vijf jaar. Bij gebleken succes kunnen ze langer in Nederland blijven.

Ook de regels voor studenten van landen buiten de EU worden versoepeld. Afgestudeerden mogen in Nederland blijven voor een baan. Ze moeten dan wel direct aan de slag, want in principe is de aanvraag van een bijstandsuitkering aanleiding om de verblijfsstatus in te trekken.
Wie voor een uitwisseling naar Nederland komt, krijgt een eenjarige verblijfsvergunning. De ‘uitwisselingsregeling’ kan niet worden verlengd. Langer verblijf is alleen mogelijk door in het land van herkomst een nieuwe vergunning aan te vragen.
In de plannen van het kabinet worden migranten van buiten de EU ingedeeld in vijf categorieën: tijdelijke werk en uitwisseling horen thuis in categorie een, studie en reguliere arbeid in categorie twee. Hoogwaardige arbeid en kenniswerk vallen onder de derde categorie, familiehereniging onder categorie vier. Voor asielzoekers is categorie vijf ingericht. Op dit moment onderscheidt de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog 29 categorieën migranten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?