Terug naar overzicht

‘Studenten prikken docenten snel door’

Studenten kunnen heel goed beoordelen waar hun docenten goed in zijn. ‘Ze hebben docenten heel snel doorgeprikt’, zei studentlid Ellen van der Meer gisteren tijdens de vergadering van de academieraad van de Pabo in Breda. Daar werd geopperd de competenties van docenten beter in beeld te brengen.

Studenten zouden daar bij kunnen helpen, meent Van der Meer. Maar punten toekennen aan docenten, dat ging de raad toch te ver. ‘Dat lijkt me niet zo leuk’, merkte docentlid Agnes Taks op.
Academiedirecteur Jef Bückers vindt dat je in ‘een veilige context’ juist wel zou moeten zeggen waar iemand minder goed in is, zodat er wat aan gedaan kan worden. Hij vindt ook dat competenties van docenten bij de Pabo beter beschreven moeten worden en dat er meer werk gemaakt moet worden van de persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Aanleiding voor de discussie was de opmerking in het Meerjarenbeleidsplan 2006-2009 van de Academie voor Pedagogisch Onderwijs, waarin staat vermeld dat het, met het huidige team, moeilijk wordt op korte termijn tot de betere pabo’s van Nederland te gaan behoren. Dat is een doelstelling van de academie. Pabodocenten zijn traditioneel vakgericht. In het nieuwe thematische onderwijs worden vakken veel meer geïntegreerd, maar docenten hebben vaak problemen met het ‘loslaten van het eigen vak ten behoeve van meer integratie’, staat te lezen in het meerjarenbeleidsplan.
Bückers legde uit dat hij ziet dat sommige docenten moeite hebben om ‘slagen te maken’ en dat nog te vaak ‘problemen over de schutting worden gegooid’. ‘Ik zeg niet dat we nooit uit het slop komen, maar het is natuurlijk een hele klus om van plaats 40 op de ranglijst naar plaats één te komen’, relativeert de directeur.
De Pabo is overigens het laatste jaar al op de goede weg, na jaren van slechte kwaliteitsbeoordelingen, blijkt uit verschillende gegevens. In juni 2005 haalde de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het etiket ‘Langdurige Ernstige Tekortkomingen’ van de opleiding af. Het aantal aanmeldingen stijgt sterk op dit moment. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?