Terug naar overzicht

‘Tweetonners’ in het hoger onderwijs

Topbestuurders van hogescholen en universiteiten hebben de buikriem nog niet aangetrokken. Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst van salarissen in de (semi-)publieke instellingen die het tijdschrift Intermediair publiceert. Twee ton per jaar is geen uitzondering.

Volgens de lijst van Intermediair is collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit de grootste verdiener in het hoger onderwijs. In 2005 toucheerde hij zo’n zesduizend euro minder dan in 2004, maar dat was nog altijd ruim 242 duizend euro. Logisch, vindt een woordvoerder. ‘We zijn een fusie van een universiteit en verschillende onderzoeksinstellingen. Wageningen is voor de helft marktgeoriënteerd en moet elk jaar zijn orderportefeuille zien vol te krijgen. Denk je dat mensen uit idealisme een universiteit leiden? Kom nou toch. Dat meen je niet.’
Ook Thijs Wöltgens, de net gepensioneerde collegevoorzitter van de Open Universiteit, staat hoog genoteerd, met 232 duizend euro. Onzin, zegt de communicatieafdeling. Dat lijkt alleen maar zo, omdat Wöltgens met prepensioen is gegaan en daarom in één keer honderdduizend euro extra kreeg. Zijn opvolger, Theo Bovens, staat inclusief werkgeverslasten voor 145 duizend euro in de boeken.
Yvonne van Rooy van de Universiteit Utrecht staat zelfs op een ‘zwarte lijst’ van Intermediair: daarop staan bestuurders van instellingen die volgens het blad niet open genoeg zijn. Zij verdient 214 duizend euro per jaar, laat een redacteur van Intermediair weten, maar dat is exclusief pensioenlasten. Hoe hoog die lasten zijn zou de universiteit niet willen zeggen. ‘We hebben niets te verbergen’, reageert de persvoorlichter van Van Rooy, ‘Intermediair heeft kennelijk geen zin gehad om te wachten op onze jaarrekening. Die is bijna klaar.’
Van Rooy deelt haar plaats op de zwarte lijst met Jos Elbers van de Hogeschool Inholland. Daar wil men de werkgeverslasten niet prijsgeven. ‘We willen de discussie zuiver houden’, verklaart een woordvoerder. ‘Intermediair vergelijkt de bedragen met het salaris van Balkenende, maar daarbij zijn de werkgeverslasten ook niet opgeteld.’ Intermediair schat dat de Inholland-bestuurder vorig jaar veertienduizend euro minder verdiende dan in 2004: zo’n 215 duizend euro, inclusief alle lasten.
De snelste stijger is collegevoorzitter José van Eijndhoven van de Erasmus Universiteit. Kreeg zij in 2004 nog 186 duizend euro, in 2005 was dat meer dan 204 duizend. Bij de universiteit was niemand bereikbaar voor commentaar.

In de politiek wil een meerderheid het salaris van premier Balkenende als wettelijk maximum voor de (semi-)publieke sector hanteren. Dat ligt rond de 130 duizend euro per jaar, exclusief werkgeverslasten. En exclusief de verhoging van de ministersalarissen waar de politiek op aandringt.

Van de hogeschoolbestuurders is alleen Jos Elbers van Inholland in de toplist van Intermediair opgenomen. Dat betekent niet dat hij de enige in het hbo is die bruto-bruto meer dan twee ton kost. In september vorig jaar publiceerde de Algemene Onderwijsbond (AOb) een lijstje over 2004 waarop Marcel Wintels, voorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, met een inkomen van 233 duizend euro all-in stond vermeld.
De voorzitters van Fontys en Avans stonden bij de AOb voor respectievelijk 179 duizend en 178 duizend euro genoteerd. Binnenkort publiceert Avans Hogeschool het jaarverslag over 2005. Daarin zullen als uitvloeisel van wettelijke maatregelen voor het eerst de vergoedingen voor de leden van de Raad van Bestuur worden verantwoord. (BB/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?