Terug naar overzicht

Uitstappen via ‘levensloop’: werkgever stopt pensioenpremie

Wie in het hbo de levensloopregeling wil gebruiken om vervroegd uit te treden, loopt vanaf dat moment het werkgeversdeel van de pensioenpremie mis. De werkgever betaalt in andere gevallen de pensioenpremie wel door.
De doorbetaling van de pensioenpremie bij levensloopverlof was een van de hangijzers van de regeling waarover nog met de vakbonden een deal moest worden gesloten. Vorige week is men het eens geworden.
In de afspraken is geformuleerd dat de werkgever pensioenpremie doorbetaalt als het levensloopverlof wordt opgenomen ‘voor een gezamenlijk geprefereerd doel dat helpt de functievervulling in stand te houden of te verbeteren’. In ieder geval geldt dat voor ouderschap- en zorgverlof en opfrisverlof (sabbatical).
In de uitvoeringsregeling zijn tevens procedurele afspraken vastgelegd. Over aanvraagtermijnen en minimale verlofperiodes zijn geen centrale afspraken gemaakt. Daarover onderhandelen de vakbonden met de afzonderlijke hogescholen. (FG)

Meer details op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?