Terug naar overzicht

Verkiezingen bij vijf raden

Voor de personeelsgeleding van vier medezeggenschapsraden zullen op 6, 7 en 8 juni verkiezingen worden gehouden: de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB), de Academie voor Marketing in Den Bosch (AM), de Academie voor Deeltijd in Breda (ADT) en het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). In één academie, de Academie voor Marketing en Business Management in Breda (AMBM), wordt gestemd voor de studentenafvaardiging.
Bij alle andere geledingen van academies en diensteenheden is het aantal kandidaten kleiner dan of gelijk aan het aantal beschikbare zetels. Daardoor worden die personen automatisch als verkozen beschouwd.

Er kan alleen digitaal worden gestemd via een link op het intranet. Het is mogelijk een collega te machtigen de stem uit te brengen. Daarvoor moet een volmachtformulier worden aangevraagd bij het stembureau (bmz@avans.nl).
De uitslag wordt op 12 juni bekend gemaakt. (FG)

Kandidaten:

Studentengeleding AMBM
1. Bastiaan Bezemer
2. Heleen Kooistra
3. Wouter Luijten
4. Stefanie Meulesteen
5. Mark Renard
6. Sanne van Schaik

Personeelsgeleding ASB
1. Jeroen Gradener
2. Aad Kok
3. Asmah Lahlah
4. Tonja Nijenhuis
5. Hans Pekaar
6. André Walraven

Personeelsgeleding AM
1. Frans Janssen
2. Ingrid van Kempen
3. Reinder Koornstra
4. John van de Langenberg
5. Martin Spierings
6. Geert Swinkels

Personeelsgeleding ADT
1. Ton van Ditzhuijzen
2. Angelo Mulder
3. Lima van de Sanden-Maenhout
4. Martien Vromans

LIC (uitsluitend personeel)
1. Appie Bieze
2. Sandra Brocx
3. Wim Hendrikx
4. Els Holman-v. Gorkum
5. Anita de Jong
6. Marijke Rinkel
7. Amber Verrycken

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?