Terug naar overzicht

Zonder diploma toch studeren

Wie nét is gezakt voor zijn havo- of vwo-examen, kan vast gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam of de Hogeschool Inholland. De Saxion Hogescholen bieden deze mogelijkheid al langer.
Alleen gezakte havisten en vwo’ers die nog hooguit twee vakken moeten halen voor hun diploma, komen voor deze niet-bekostigde programma’s in aanmerking. In de avonduren werken ze via het volwassenenonderwijs aan hun eindexamen en bij de hogeschool volgen ze het eerste studiejaar. De studenten betalen 1950 euro per jaar, exclusief boekengeld, hebben geen recht op studiefinanciering en OV-jaarkaart en verspelen nog geen leerrechten.

De HvA en InHolland kopiëren de regeling van Saxion Hogescholen, die hier al vijf jaar mee werkt. ‘De resultaten zijn hier erg goed, vorig jaar zijn alle veertig deelnemers voor hun examenvakken geslaagd’, zegt Anneke Höfte, coördinator van het instroomprogramma van Saxion. ‘Zeven studenten hebben zelfs hun propedeuse gehaald.’ Het gemiddelde aantal behaalde studiepunten bedroeg 34 (van de zestig). (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?