Terug naar overzicht

AOb: ‘Veel mis met loopbaanbeleid hbo’

Met het loopbaanbeleid aan hogescholen is het nog slecht gesteld. Dat concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit de resultaten van een peiling onder achthonderd personeelsleden in het hbo.
Via vijf korte vragen kon men aangeven hoe het staat met de uitvoering van enkele hoofdpunten uit de cao die in 2005 is afgesloten. In een kwart van de gevallen is volgens de respondenten de nieuwe vakantieregeling nog niet ingevoerd. Eén op de vijf werknemers was niet in de gelegenheid gesteld te kiezen tussen een 36-, 38- of 40-urige werkweek. Ruim de helft zegt niet zelf te kunnen bepalen wanneer de vakantie wordt opgenomen. Een kwart heeft niet regelmatig functioneringsgesprekken. En een meerderheid beschikt nog niet over een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ (POP).

Onder de overige opmerkingen kwamen diverse klachten naar voren, onder andere over de kwaliteit van de functioneringsgesprekken. De AOb kondigt aan hierop actie te ondernemen. Er zijn al hogescholen die het functioneringsgesprek wilden samenvoegen met het beoordelingsgesprek door de bonden teruggefloten via een procedure voor de interpretatiecommissie.

De respondenten hadden overigens ook kritiek op sommige afspraken die in de cao zijn gemaakt. Zo staat niet iedereen te juichen met de persoonlijke ontwikkelingsplannen. ‘Wat moet ik met die POPpekast?’ was een van de vele kritische reacties op dit onderdeel.
Evenzo is de vakantieregeling niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Het aantal vakantiedagen is verminderd. De AOb geeft toe dat de regeling een verslechtering is ten opzichte van de oude regeling. Ze verdedigt de keus met winst op andere onderdelen: ‘In een nieuwe CAO zit echter meestal zoet én zuur. Het zoet is te vinden op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo hebben we afgesproken dat werknemers die voor 35% of minder arbeidsongeschikt zijn, niet vanwege die arbeidsongeschiktheid kunnen worden ontslagen. Deze werknemers hebben volgens de WIA (de opvolger van de WAO) geen recht meer op een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Deze mensen hebben we niet in de kou willen laten staan. Ook hebben we aanvullende afspraken gemaakt over loonaanvulling tot 100% als een zieke werknemer werkt aan reïntegratie. In de regeling zelf is afgesproken de vakantie-uren vrij opneembaar te maken. Tijdens tien ledenraadplegingen in het land bleken onze leden in meerderheid bereid deze uitkomsten te accepteren, en is tenslotte de CAO door de AOb ondertekend.’
De uitleg van sommige hogescholen dat vier werkdagen per week van negen uur niet meer mogelijk zijn wordt door de AOb bestreden. Volgens de bond verschuilen de instellingen zich op dit onderdeel ten onrechte achter de cao: ‘Een werkweek van 4 keer 9 uur is geen afdwingbaar recht in de CAO, maar het is op grond van de CAO wel degelijk mogelijk om een werkweek van 4 keer 9 uur af te spreken. In onderling overleg is elke omvang en invulling van de werkweek mogelijk!’ (FG)

(Meer over dit onderwerp op de website van de AOb.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?