Terug naar overzicht

Avans raakte in 2004 in een dip

Studenten die in 2004 aan Avans Hogeschool gingen studeren zijn ontevredener dan volgens een normale verdeling zou mogen worden verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe cijfermatige analyse door het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek 2006.
In de analyse zijn vier tevredenheidsscores uitgesplitst naar diverse achtergrondvariabelen, waaronder de jaargang waarin men zijn studie aanving. Een vast patroon is dat ouderejaars studenten kritischer zijn dan jongerejaars. Maar de lichting 2004 onttrekt zich aan die wetmatigheid. De – nu tweedejaars – studenten zijn ontevredener dan de lichting 2003 en op onderdelen zelfs ontevredener dan de lichting 2002.
Een nauwkeurige verklaring voor de ‘dip’ van 2004 is er niet. Ook is niet zeker of de hogeschool er al uit is. Wel ligt het voor de hand dat de grote veranderingen die Avans in 2004 doormaakte er iets mee te maken hebben. De organisatie was toen net flink door elkaar geschud, waardoor delen van de onderwijsorganisatie en voorzieningen haperden.

De nieuwe gegevens bevestigen de eerste indruk dat de studenten in Tilburg minder tevreden zijn dan gemiddeld. Datzelfde gaat op voor voltijd studenten en studenten met een mbo-vooropleiding. (FG)

(Bekijk de nieuwste gegevens op het intranet. Je hebt een account van Avans Hogeschool nodig.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?