Terug naar overzicht

Beroepszaak kan student niet redden

Tijdens de behandeling van een zaak bij de Commissie van Beroep, hoorde een student Social Work gisteren van de examencommissie dat hij een ander blok ook niet had gehaald. Dat wist hij nog niet. Ook al zou hij de zaak winnen, zijn propedeusepapiertje krijgt hij niet.

De student Social Work uit Breda had de rechtzaak aangespannen omdat hij vond dat hij nog recht had op herkansing van het tentamen psychologie. Bij zijn laatste herkansing had de opleiding er in zijn ogen een potje van gemaakt. Toen het tentamen bezig was, kwam men erachter dat het om het verkeerde tentamen ging. De fout werd hersteld. De student kreeg extra tijd voor het nieuwe tentamen
De student zei gisteren dat hij door alle commotie zijn concentratie was verloren. Toch heeft hij geen gebruik gemaakt van de extra tijd. ‘Maar als je extra tijd kreeg, die je niet hebt gebruikt, waar ligt dan de pijn?’, wilde de rechter weten. ‘Ik vind dat ik recht heb op een fatsoenlijk verloop van het tentamen’, reageerde de student.
De rechter vroeg aan de examencommissie of het behalen van de propedeuse voor de student afhing van dit tentamen. Dat bleek niet zo te zijn. De student heeft een ander blok ook niet gehaald, waardoor hij zijn propedeuse sowieso niet haalt. De student reageerde verbaasd. ‘Oh, heb ik dat blok ook niet gehaald, dat wist ik niet.’ Hij had de cijfers voor de tentamens niet opgevraagd, terwijl daar volgens de examencommissie wel tijd voor was.
Zijn vader, die was meegekomen naar de rechtzaak, legde aan het eind van de rechtzaak uit dat hij niet wist dat zijn zoon nog meer zaken niet op orde had. De jongen had gezegd dat alles afhing van dit tentamen. ‘Wij moeten thuis nog eens precies gaan uitzoeken hoe het zit, maar ik hoop dat het gegeven dat hij de propedeuse niet heeft gehaald, geen invloed heeft op deze zaak’, zei hij.
De rechter zegde toe dat dit niet zou gebeuren. Hij zou de zaak op zich bekijken en verklaarde de uitspraak niet gegrond. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?