Terug naar overzicht

Bonustargets in nevelen gehuld

Een bedrag ter grootte van twintig procent van het vaste salaris kan door de leden van de Raad van Bestuur als variabel salaris worden verdiend. Dat staat in het vandaag verschenen jaarverslag van Avans. Maar welke prestaties zij daarvoor moeten leveren wordt niet vermeld. Bestuursvoorzitter Harry Koopman lichtte desgevraagd toch een tip van de sluier op.

Nee, het marktaandeel in instroom van nieuwe studenten, dat al sinds enkele jaren afkalft, telt niet mee. Koopman wijst erop dat de targets waaraan bonussen worden verbonden telkens voor de periode van een begrotingsjaar door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. Marktaandeel kun je volgens hem niet als target voor een periode van één jaar definiëren.
De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2005 waren evenmin een factor. De studententevredenheid telt wel mee, maar pas in 2006 omdat in dat jaar een onderzoek is gehouden.

Het jaarverslag geeft wel aan hoeveel procent van de targets door elk afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur is gehaald. Harry Koopman scoorde 77 procent, Frans van Kalmthout 80 procent, Marja Kamsma (vanaf 1 mei 2005) 90 procent en Jos Ossewaarde (tot 1 juni 2005) 100 procent.
Die 77 procent, de laagste score van de Raad van Bestuur, zit de voorzitter niet lekker. ‘Maar’, legt hij uit, ‘ik kon er niets aan doen dat de bouw door een technisch probleem buiten mij een half jaar vertraagd is.’ De nieuwbouw was in 2005 een belangrijke taak van Koopman waarop hij variabel salaris kon verdienen. De kostenbeheersing van de nieuwbouw was een ander belangrijk streven. Dat deel haalde hij wel binnen.
Zelf had Koopman de Raad van Toezicht nog gesuggereerd een bonus te verbinden aan de afwikkeling van het rapport Schutte. Avans Hogeschool bestrijdt een uit dat rapport voortvloeiende claim van 20 miljoen euro van de overheid wegens vermeend gesjoemel met inschrijvingen. Het houdt de bestuursvoorzitter gedurig bezig. Maar een bonus daarvoor vond de Raad van Toezicht geen goed idee: ‘Daar zet je je toch al voor in’, was de reactie geweest. (FG)

(Zie ook: papieren editie Punt, nummer 17, donderdag 15 juni 2006. Het jaarverslag 2005 kan als pdf-bestand worden gedownload vanaf de website van Avans.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?