Terug naar overzicht

‘Campuscontract is er niet om studenten te pesten’

Studenten die vanaf september dit jaar een kamer huren, krijgen vaker een ‘campuscontract’ voorgelegd. Daarin is vastgelegd dat de huurder zijn kamer zes maanden na afstuderen verlaat. Schande, vindt de Utrechtse studentenbond USF Studentenbelangen.
Nederlands grootste studentenhuisvester DUWO gaat de maatregel in de volle breedte invoeren, de Stichting Studentenhuisvesting Utrecht deels. De aan de LSVb verbonden Utrechtse studentenbond is niet tegen het principe van campuscontracten, maar vindt de termijn van zes maanden ‘absurd kort’. USF-voorzitter Joanneke Krämer denkt eerder aan een jaar of twee. ‘Starters moeten immers financieel hun zaken op orde zien te krijgen en weten waar ze komen te werken voordat ze zich aan een ander pand kunnen binden. Bovendien is de wachtlijst voor huizen in de sociale huursector in Utrecht gemiddeld zeven jaar, en in de randgemeenten drie. Die afgestudeerden moeten door de deadline van zes maanden weer terug naar hun ouders.’

De Stichting Studentenhuisvesting Utrecht ziet het probleem niet. Woordvoerder Jeanette de Bruijn: ‘Het contract gaat gelden voor huisvesting die specifiek is gericht op studenten, bijvoorbeeld de campuswoningen op de Uithof. Die zijn zo nauw verbonden met hogeschool en universiteit, dat daar wat ons betreft alleen studenten mogen wonen. Voor het andere deel van ons bestand gaat het campuscontract niet gelden.’

Volgens de Bruijn komt de opzegtermijn niet uit de lucht vallen. ‘Dit plan ligt er al jaren. Bovendien adviseren we studenten die zich bij ons inschrijven om dat ook te doen bij de plaatselijke sociale woningbouwvereniging. Tegen de tijd dat ze zijn afgestudeerd en nog een half jaar zijn blijven hangen, zijn we weer vijf jaar verder. In Utrecht is de situatie op de woningmarkt dan al een stuk beter, want er wordt veel gebouwd.’

Volgens De Maaijer moeten studenten niet bang zijn dat ze straks geen dak boven hun hoofd hebben. ‘De krapte op de kamer- en huizenmarkt wordt aangepakt. In alle steden – zelfs in Amsterdam – wordt het steeds vaker mogelijk dat een oud-student kan doorstromen van een kamer naar een starterswoning. Al woon je dan misschien niet direct in het centrum. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de sociale studentenhuisvesters die door Kences worden vertegenwoordigd mensen zomaar op straat smijten. Maar een ex-student die langer dan zes maanden na zijn afstuderen in zijn kamer wil blijven zitten, heeft een goed verhaal nodig om ons te overtuigen.’

Het campuscontract is er niet om studenten te pesten, bezweert de Kences-directeur nog maar eens. ‘Maar studentenhuisvesters hebben een andere taak dan een gewone sociale woningbouwvereniging. Provincies en universiteiten steken geld in de wooncomplexen zodat studenten een dak boven hun hoofd hebben. Als iedere afgestudeerde vervolgens jaren blijft hangen, dan kunnen de eerstejaars straks nergens meer heen. Daarnaast krijg je gewoon gekke situaties: we deden in Amsterdam eens onderzoek in een studentenflat waaruit bleek dat de helft van de bewoners ouder was dan veertig. Die mensen zitten in een compleet andere levensfase dan de gemiddelde student.’

Om dit soort uitwassen te voorkomen is ook de LSVb in principe niet tegen het campuscontract. Voorzitter Jonathan Mijs vindt wel dat de standaardopzegtermijn van zes maanden aan de korte kant is. ‘Wat ons betreft moet je daar flexibel mee omgaan. Op het moment dat de sociale huursector in een plaats of regio kerngezond is, is een half jaar niet onmogelijk. Maar op het moment dat de huizenmarkt overspannen is, vinden wij dat ook de studentenhuisvesters een verantwoordelijkheid hebben die verder gaat dan het plaatsen van eerstejaars.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?