Terug naar overzicht

Draagvlak onder topcollegegeld kalft af

Het idee dat topopleidingen in het hoger onderwijs een hoger collegegeld mogen vragen spreekt steeds minder Nederlanders aan. Dat blijkt uit de Onderwijsmeter 2006, een jaarlijks onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Aan de schriftelijke enquête deden 1834 mensen mee. Nog maar 49 procent vindt het een goede zaak dat er binnen het hoger onderwijs meer opleidingen van verschillend kwaliteitsniveau ontstaan. Dat aandeel is lager dan in 2004, toen 55 procent die vraag positief beantwoordde. Nederlanders met een hoger inkomen hebben overigens minder problemen met niveauverschillen: van hen is 57 procent voorstander.
Voor collegegelddifferentiatie zijn minder geënquêteerden te porren. Nog maar 26 procent vindt het een goed idee dat topopleidingen een hoger collegegeld mogen heffen. In 2005 was dit aandeel nog 34 procent.
Steeds minder, maar toch nog ruim de helft van de ondervraagden vindt dat hogescholen en universiteiten op hun prestaties moeten worden afgerekend. Vooral bij de groep met hogere inkomens is deze mening populair (68 procent).

Van studenten wordt verwacht dat ze het maximale uit hun opleiding halen. Driekwart van de ondervraagden vindt dat studenten geen genoegen moeten nemen met een zesje. Toch vindt 64 procent het wel een goede zaak dat studenten er een bijbaantje op na houden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?