Terug naar overzicht

Gelijke bijverdienregeling voor student-ondernemers

De PvdA wil dat studenten met een eigen bedrijf een zelfde bijverdienregeling krijgen als ‘gewone’ studenten. Bij een jaarwinst boven de tienduizend euro moeten zij nu ook geld afstaan aan de IB-Groep over de periode waarin ze hun studiefinanciering hebben stopgezet.

Studenten mogen van de overheid niet meer dan 10.500 euro per kalenderjaar bijverdienen. Doen ze dat toch, dan moeten ze dit geld terugbetalen aan de Informatie Beheergroep, tenzij ze hun studiefinanciering tijdig hebben stopgezet toen de bovengrens in zicht kwam.
Studenten met inkomsten uit hun eigen bedrijf hebben die mogelijkheid niet. Onterecht, vindt PvdA-kamerlid Martijn van Dam. ‘Bij deze groep telt het gehele jaarsalaris. Het scheelt wel iets als ze hun studiefinanciering tussentijds stopzetten, maar veel is dat niet.’

Van Dam begrijpt de redenering achter de andere behandeling wel: ‘Het is voor ondernemers betrekkelijk eenvoudig om de geldstroom zo te sturen, dat hun inkomsten precies in de maanden vallen waarin de student geen studiefinanciering ontvangt. Bijvoorbeeld in de twee laatste maanden van het jaar. Toch worden studenten die hun nek uitsteken om een eigen bedrijf te beginnen er wel flink door benadeeld. Ik vraag me af hoe dat te rijmen is met het streven naar meer ondernemerschap in Nederland. Vandaar dat ik staatssecretaris Rutte om opheldering heb gevraagd.’

Over zijn einddoel laat Van Dam geen misverstand bestaan: ‘Feitelijk vindt de PvdA de hele bijverdienregeling onzin. Schaf je die af, dan zijn al dit soort problemen in een keer opgelost. Het Nederlandse beurzensysteem hoeft van ons niet inkomensafhankelijk te zijn. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer denkt daar helaas anders over.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?