Terug naar overzicht

Gewone burger centraal in bijeenkomst over WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt in januari van kracht. Reden voor de lectoraten Vermaatschappelijking in de Zorg en Gerontologie een bijeenkomst over de nieuwe wet te houden. Lector Rick Kwekkeboom geeft een lezing, maar de hoofdrol is voor ‘Mijnheer Jansen’, die als gewone burger zijn verhaal doet.

Onder de WMO vallen de huishoudelijke hulp van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de oude Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Eén van de doelen van de nieuwe wet is om mensen zoveel mogelijk in en door hun eigen omgeving te laten verzorgen. De gemeenten zijn er om zorg op maat aan te bieden, daar waar mantelzorg niet mogelijk is. Ook zijn ze verplicht mensen met een beperking te helpen een zelfstandig leven te leiden. De invoering van de wet leidde tot veel discussies. Volgens de lectoren Kwekkeboom (Vermaatschappelijking in de Zorg) en Ria Wijnen (Gerontologie) komen in veel van deze debatten gewone burgers niet of weinig aan het woord. Vandaar dat zij een middag hebben georganiseerd waarbij vanuit het gezichtsveld van ‘Mijnheer Jansen’ naar de WMO wordt gekeken. Vanaf 15.15 uur doet hij zijn verhaal, waarbij het publiek gevraagd wordt hem in zijn gang door het nieuwe zorgstelsel te begeleiden.

De bijeenkomst ‘Mijnheer Jansen en het nieuwe zorgdenken’ begint woensdag 21 juni om 14.00 uur in zaal C.032/033 aan de Hogeschoollaan in Breda, Ria Wijnen heeft een welkomstwoord, vervolgens houdt Rick Kwekkeboom de lezing ‘Anders denken, andere zorg?’. De bijeenkomst wordt afgesloten met de presentatie van het eerste exemplaar van De Nieuwsbrief, die de twee lectoraten samen in de toekomst gaan uitgeven. Vervolgens is er een borrel.

De bijeenkomst maakt deel uit van een conferentiecyclus die de twee lectoraten in samenwerking met de Academie voor Gezondheidszorg en de Academie voor Sociale Studies gestart zijn. De toegang is gratis.(KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?